Przemiany termodynamiczne gazów doskonałych

Każdy gaz można określić poprzez podanie jego ciśnienia, temperatury oraz objętości. W rzeczywistości zachodzą różne zmiany tych parametrów, zgodnie jednak z zasadą, że stosunek pV/T musi być stały. Dla przykładu, w przypadku dużych wahań temperatur ciśnienie w oponach samochodu może nieznacznie zmienić się, ponieważ objętość gazu jest stała. Tak więc, wraz ze wzrostem temperatury, wzrośnie […]

Studia nie są opłacalne

Studia są opłacalne czy nie są. Wiele ludzi niestety twierdzi, że nie są opłacalne. A dlaczego? Wielu ludzi przerywało studia, wielu ludzi sobie nie radziło. Wielu ludzi narzeka, że nie może otrzymać danej pracy, mimo że ukończyli studia. Takie osoby właśnie twierdzą, że studia się nie opłacają. No a jak mieć inne zdanie? Skoro studiuje […]

Przepływ burzliwy i liczba Reynoldsa

Jeśli prędkość cieszy wzrośnie wystarczająco, w rurze może wystąpić, zamiast ruchu laminarnego, ruch turbulentny. Wówczas w cieczy występują wiry, które utrudniają znacznie jej ruch. Przykładem ruchu laminarnego oraz burzliwego może być woda płynąca z kranu. Przy niewielkiej prędkości, to jest jeśli kran został otworzony nieznacznie, mamy do czynienia z ruchem laminarnym. Strumień cieczy jest całkiem […]

Rozchodzenie się ciepła

W przyrodzie ciepło zawsze przechodzi z ciała cieplejszego do zimniejszego, natomiast w ogólności może być ono przenoszone na trzy sposoby: poprzez przewodnictwo, konwekcję oraz promieniowanie. Przewodnictwo to najprostszy przypadek – ciepło przenosi się na styku dwóch ciał o różnych temperaturach, co jest skutkiem różnicy temperatur wewnątrz substancji. Przewodnictwo cieplne jest charakterystyczne dla danego materiału. Ważnym […]

Rodzaje silników spalinowych

Ciężko wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez silników spalinowych. Silnik te napędzane są poprzez spalanie paliwa, co, w porównaniu do silników parowych, ogranicza stratę ciepła. W 1867 roku opracowano pierwsze silniki z zapłonem iskrowym, inaczej niskoprężne. Wśród nich rozróżnia się dwa typy, to jest silniki dwusuwowe i czterosuwowe. Każdy ruch tłoka nazywa się suwem, stąd silnik […]

Studia są potrzebne

Tak, studia są potrzebne, jeśli chcemy pracować w zawodzie, który im wymaga, np. praca w banku. Studia są potrzebne jeśli zależy nam na wyższym wykształceniu. Studia są potrzebne, ponieważ dają dużo możliwości. Wiele można osiągnąć poprzez studiowanie. Wszystko zależy od nas. Czy warto? Na pewno. Studia są potrzebne. Ułatwiają czasem wiele. Lepiej wygląda jeśli osoba […]

Przepływ laminarny cieczy

Ruch cieczy opisuje prawo Bernoulliego, które jednak odnosi się do cieczy doskonałej, czyli takiej, w której nie występuje tarcie. W rzeczywistości jednak takie ciecze nie istnieją. Jednak są takie przepływy, gdzie istnieje tarcie wewnętrzne, ale nie występują zawirowania i są to tak zwane przepływy laminarne, zwane inaczej uwarstwionymi. Takiego rodzaju przepływ jest jednakowoż możliwy tym […]

Kierunek studiów

Jaki kierunek studiów wybrać? Decyzja należy tylko do nas. Decyzja należy też od tego, co nas interesuje, co lubimy i co chcemy robić w przyszłości. Nie należy wybierać takiego kierunku, którego nie lubimy. Kierunku, którego nie znamy. Kierunku, który będzie sprawiał nam problem. Lub kierunku, który nie będzie opłacalny. Wybranie odpowiedniego kierunku to jedna z […]

Studia dla każdego

W studiowaniu nie ma ograniczeń. Studiować może każdy. Studiować ma prawo każdy. Trzeba tylko spełniać odpowiednie warunki, czyli np. zdać maturę. Obojętnie ile ma się lat. Studiować może każdy. Nikt nie musi się ograniczać. Nikt nie zabroni nam studiować. Każdy ma prawo się uczyć i dokształcać. Studiowanie jest dla każdego. I dla młodszych i dla […]

Energia kinetyczna ciała

Aby wprowadzić ciało w ruch, czyli zwiększyć jego prędkość, należy wykonywać pewną pracę. Każde ciało będące w ruchu posiada pewną ilość energii kinetycznej, którą definiuje się jako zdolność ciała do wykonywania pracy. Energie kinetyczna jest wprost proporcjonalna do masy oraz kwadratu prędkości ciała. W przypadku zmiany prędkości ciała ma miejsce również zmiana energii kinetycznej: we […]

Studia a praca

W wielu zawodach potrzebne są studia. Wielu pracodawców wymaga ukończonych studiów w danej dziecinie. Nie każda praca, ale wiele jest takich. Ale nie ma się co dziwić. Trzeba czasem mieć wyższe wykształcenie. Bo praca tego wymaga, jest to rzecz wymagana. Potrzebni są tacy ludzie, którzy będę się znali na swojej pracy. W banku bez wyższego […]

Moment skręcający bryły sztywnej

Bryła sztywna może się obracać wokół stałej osi, jeśli jest zamocowana obrotowo. Taki obrót wywołują siły, który nie działają w kierunku osi (czyli nie są przyłożone w środku ciężkości przekroju poprzecznego). Siły osiowe mogą wywoływać jedynie ściskanie albo rozciąganie, a ich działanie opisuje prawo Hooke’a. Jeśli siłę odsuniemy od środka ciężkości, wywoła ona moment skręcający. […]

Prawo Pascala i jego zastosowanie

Jeśli na ciecz działamy siłą, to na jej powierzchni powstaje ciśnienie, przekazywane poprzez cząsteczki we wszystkich kierunkach do wewnątrz cieszy (ewentualnie gazu) oraz na ściany naczynia, w którym znajduje się ciesz. Ciśnienie wyraża się jako iloraz siły nacisku oraz powierzchni, na której działa dana siła. Dodatkowo dla fizyków ważne jest odkrycie Pascala i skonstruowane przez […]

Tarcie w fizyce

Tarcie występuję zawsze podczas ruchu – mogą to być opory powietrza albo tarcie występujące na granicy dwóch poruszających się względem ciał. Tarcie to siła działająca wzdłuż kierunku ruchu, ale z przeciwnym zwrotem – hamuje ona bowiem ruch. W fizyce wyróżniamy wiele rodzajów tarcie. Tarcie ślizgowe występuje, kiedy jedno ciało przesuwamy po drugim, na przykład podczas […]

Statyka i równowaga sił

Jeśli ciało znajduje się w równowadze, czyli inaczej działające na ciało siły równoważą się, to nauka badająca takie ciało nazywa się statyką. Jest to bardzo istotna nauka szczególnie w dziedzinach budownictwa, gdzie budynki powinny trwale znajdować się w równowadze, a rodzaje i wartości działających na budynki albo mosty sił są niezwykle istotne. Statyka to także […]

Studiowanie dzienne

Najpopularniejszą opcją studiowania jest studiowanie dzienne, czyli po prostu wygląda to jak normalnie chodzenie do szkoły. Studiować dziennie może każdy. Każdy ma do tego prawo. Na studiowanie dzienne pomogą pozwolić sobie osoby, które są utrzymywane jeszcze przez rodziców, którzy im pomagają. Którzy są w stanie fundować edukację. Studiowanie dzienne zazwyczaj jest darmowe, jeśli jest to […]

Trzy prawa Keplera

Ruch planet od dawna był bardzo interesujący dla fizyków. Przez lata próbowano skonstruować jakieś twierdzenia, które mogłyby opisać ruch planet. Niemiecki astronom, Johanes Kepler, rozwinął znaną wszystkim teorię Mikołaja Kopernika, przedstawiając trzy prawa. Pierwsza prawo Keplera mówi, że wszystkie planety układ słonecznego poruszają się po elipsach, natomiast Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy. […]

Energie potencjalna ciała

Praca polega na przesunięciu ciała o pewien odcinek, natomiast każdej wykonanej pracy towarzyszy zmiana energii. Jeśli praca wykonana nad ciałem dotyczy jego ruchu w pionie – na przykład podniesienie jakiegoś ciała, to mamy do czynienia z energią potencjalną, określaną jako zdolność do wykonywania pracy przez ciało podniesione do góry. Oczywiście zmiana wysokości to jedynie przyrost […]

Koszty studiowania

Zaczynając studia wielu ludzi zastanawia się jakie są koszty studiowania. Koszty studiowania są różne. Wszystko zależy od tego jakie inne czynniki wpływają na to studiowanie. Jeśli studiuje się dziennie i to jeszcze w innym mieście to na koszty składają się między innymi: wynajem mieszkania lub pokoju, koszty wyżywienia, opłaty rachunków, itp. Koszty studiów dziennych to […]

Równowaga stała, chwiejna i obojętna

Równowagę określa się podczas obserwacji zachowania danego ciała w przypadku, kiedy przesunięty zostanie jego środek ciężkości. W fizyce wyróżniamy trzy typy równowagi: stałą, chwiejną oraz obojętną. Równowaga stała ma miejsce wówczas, kiedy po nieznacznym wychyleniu ciało wróci do pierwotnego stanu. Zazwyczaj ten typ równowagi jest przedstawiany jako kuleczka umieszcza w dołku: można ją przesunąć, ale […]

Uogólnione prawo Hooke’a

Jeśli weźmiemy pod uwagę pręt, czyli ciało, którego długość jest kilkakrotnie większa od pozostałych wymiarów, to zauważymy, że siła przyłożona w środku ciężkości przekroju poprzecznego, to znaczy siła osiowa, może go rozciągać albo ściskać. Długość pręta zmieni się więc o pewną wartość, która zależy od wartości działającej siły, wymiarów pręta czy materiału, z którego jest […]

Studia są opłacalne

Wiele ludzi, szczególnie młodych zastanawia się, czy studiowanie jest opłacalne. Wszystko zależy od podejścia. Ale zazwyczaj są opłacalne. Dają wiele możliwości i wiele korzyści. Wszystko zależy czy jest nam to też potrzebne. Jeśli tak, to jak najbardziej. Studiowanie pozwala na zdobycie wyższego wykształcenia, które ostatnimi czasy jest bardzo potrzebne. W wielu zawodach ukończenie studiów jest […]

Kto może studiować

Studiować w zasadzie może naprawdę każdy. Wystarczy, że spełni się odpowiednie warunki. Studiowanie nie jest tylko dla młodych osób. Studiowanie jest też dla starszych. Na studia można pójść w każdym wieku. Zawsze można podnieść swoje kwalifikacje. Wszystko zależy od tego, czy ktoś ma ochotę, czy jej nie ma. Studiowanie jest dla każdego, kto ma ochotę […]

Prawo powszechnego ciążenia

Przykładem siły może być siła ciężkości albo inaczej ciężar ciała, którym charakteryzuje się każdy przedmiot czy osoba. Ciało jest przyciągane przez Ziemię w kierunku jej środka, co wynika z prawa grawitacji. Prawo grawitacji mówi, że wszystkie ciała, tak na naszej planecie, jak i w kosmosie, przyciągają się wzajemnie. Jeśli więc stoimy na powierzchni Ziemi, to […]

Fizyka klasyczna i nowoczesna

Fizykę dzieli się na klasyczną oraz nowoczesną. Wszystkie prawa oraz twierdzenia przedstawione przed początkiem dwudziestego wieku należą do fizyki klasycznej. Największy wpływ na jej rozwój miał niewątpliwie Isaac Newton, który opracował zasady dynamiki, służące jako podstawy mechaniki klasycznej, odnoszącej się głównie do obiektów makro, rozwijających niewielkie prędkości. Odkrycia, które miały miejsce na początku XX wieku […]

Siły ciężkości w kosmosie

Siła wzajemnego przyciągania ciał zależy wprost proporcjonalnie od iloczynu mas tych ciał. Dlatego też siły grawitacji działające na powierzchni Ziemi oraz na powierzchni Księżyca będą miały całkiem inną wartość, ponieważ Księżyc ma znacznie mniejszą masę niż Ziemia. Na naszej planecie ciężar ciała o masie równej jednemu kilogramowi to 9,81 N, zaś jeśli to samo ciało […]

Fizyka jako nauka przyrodnicza

Do nauk przyrodniczych można zaliczyć fizykę, chemię oraz biologię, przy czym granice pomiędzy tymi dziedzinami są bardzo płynne i w zasadzie niemożliwe do określenia. Nauki przyrodnicze często się przenikają, o czym mogą świadczyć nawet niektóre nazwy, takie jak na przykład biofizyka albo bioinżynieria medyczna. Często również, przy wykonywaniu niektórych badań, trzeba opierać się na wiedzy […]

Działanie i skutki działania siły

Siła to niezwykle istotne pojęcie i zjawisko, wykorzystywane w fizyce, jak również w naukach bardziej zaawansowanych, jak na przykład mechanika, mechanika gruntów, budowli i tak dalej. W życiu codziennym cały czas mamy do czynienia z działającą siłą, chociażby grawitacją. Siła, zwyczajowo oznaczana symbolem F, może wywołać dwa skutki: albo odkształcić ciało, na które działa, albo […]

Pomiary i układ jednostek

W fizyce niezwykle istotnym elementem są pomiary, które później wykorzystujemy podczas obliczania wartości ze wzorów. Najważniejsze są pomiary wymiarów geometrycznych, takich jak długość, objętość, powierzchnia, zazwyczaj mierzymy także masę oraz czas. W roku 1960 ustalono obowiązujący do dnia dzisiejszego system jednostek SI, czyli Systeme Internationale. W SI wyróżniamy siedem podstawowych jednostek układu: jedną z nich […]

Studia

Co to takiego są studia? Studia to nic innego jak edukacja. Studia są wtedy, gdy skończy się już wszystkie szkoły. Studia nie są obowiązkowe tak jak edukacja do 18 roku życia. Na studia nie musi iść każdy. Studia to wybór indywidualny. Warunkiem pójścia na studia jest zdanie matury i zostanie przyjętym na daną uczelnią. Studia […]