Jeśli na ciecz działamy siłą, to na jej powierzchni powstaje ciśnienie, przekazywane poprzez cząsteczki we wszystkich kierunkach do wewnątrz cieszy (ewentualnie gazu) oraz na ściany naczynia, w którym znajduje się ciesz. Ciśnienie wyraża się jako iloraz siły nacisku oraz powierzchni, na której działa dana siła. Dodatkowo dla fizyków ważne jest odkrycie Pascala i skonstruowane przez niego prawo mówiące, że w każdym miejscu w naczyniu, na tej samej głębokości, ciśnienie jest identyczne. Prawo Pascala wykorzystuje się do budowy pras albo podnośników hydraulicznych. Działanie takich przyrządów jest stosunkowo proste: z obu stron umieszczone są nurniki o różnej powierzchni. Jeśli na małą powierzchnię będziemy działać siłą, wywołamy odpowiednie ciśnienie. Identyczne ciśnienie będzie panowało na większym nurniku z drugiej strony podnośnika: wówczas tam będzie panowała znacznie większa siła, proporcjonalna do siły przyłożonej i stosunku pól powierzchni. Działając niewielką siłą możemy podnieść ciężki samochód.

Comments are closed.