Równowagę określa się podczas obserwacji zachowania danego ciała w przypadku, kiedy przesunięty zostanie jego środek ciężkości. W fizyce wyróżniamy trzy typy równowagi: stałą, chwiejną oraz obojętną. Równowaga stała ma miejsce wówczas, kiedy po nieznacznym wychyleniu ciało wróci do pierwotnego stanu. Zazwyczaj ten typ równowagi jest przedstawiany jako kuleczka umieszcza w dołku: można ją przesunąć, ale po chwili kulka zsunie się z powrotem na dno dołka. Przeciwieństwem jest równowaga chwiejna, obrazowana jako kulka na szczycie innej kuli. Tutaj wystarczy lekki ruch – delikatne wychylenie ciała – by kuleczka spadła. Zatem w przypadku równowagi chwiejnej wystarczy niewielkie wychylenie, by ciało nie powróciło do pierwotnego położenia. Równowaga obojętna ma miejsce, gdy poruszenie ciała nie powoduje ani obniżenia, ani podniesienia środka ciężkości. Równowagę tę można przedstawić w postaci kulki na prostym odcinku: działanie siły spowoduje przesunięcie się kuleczki w poziomie, bez możliwości powrotu do pierwotnego położenia.

Comments are closed.