Jeśli weźmiemy pod uwagę pręt, czyli ciało, którego długość jest kilkakrotnie większa od pozostałych wymiarów, to zauważymy, że siła przyłożona w środku ciężkości przekroju poprzecznego, to znaczy siła osiowa, może go rozciągać albo ściskać. Długość pręta zmieni się więc o pewną wartość, która zależy od wartości działającej siły, wymiarów pręta czy materiału, z którego jest on wykonany. Prawo opisujące osiowe rozciąganie lub ściskanie nazywamy prawem Hooke’a. Według wzoru wydłużenie albo skrócenie próbki zależy wprost proporcjonalnie od początkowej długości pręta i wartości działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnie do pola powierzchni przekroju poprzecznego oraz modułu Younga. Moduł Younga jest to stała materiałowa, która wiąże naprężenia i odkształcenia liniowe pręta. Wartość modułu Younga jest stała dla danego rodzaju materiału, natomiast wyznaczyć ją można doświadczalnie. Uogólnione prawo Hooke’a jest jedną z elementarnych zasad wytrzymałości materiałów. Nauka ta opisuje zachowanie ciał pod wpływem działanie różnego rodzaju sił.

Comments are closed.