Każdy gaz można określić poprzez podanie jego ciśnienia, temperatury oraz objętości. W rzeczywistości zachodzą różne zmiany tych parametrów, zgodnie jednak z zasadą, że stosunek pV/T musi być stały. Dla przykładu, w przypadku dużych wahań temperatur ciśnienie w oponach samochodu może nieznacznie zmienić się, ponieważ objętość gazu jest stała. Tak więc, wraz ze wzrostem temperatury, wzrośnie także ciśnienie. W termodynamice wyróżnia się kilka typów przemian. Jeśli przemiana odbywa się w warunkach stałej temperatury, nazywaną ją izotermiczną. W praktyce takie przemiany właściwie nie występują. Z przemianą izobaryczną mamy do czynienia, kiedy ciśnienie gazu jest stałe. Wzór stanu gazu w tym przypadku opisuje prawo Charlesa. Trzecim przypadkiem jest przemiana izochoryczna, gdy objętość się nie zmienia. Dodatkowo opisuje się przemianą adiabatyczną, która ma miejsce, gdy nie zachodzi wymiana ciepła pomiędzy układem, a otoczeniem. Czasami przemiana ta nazywa jest także izentropową, gdyż nie zmienia się entropia układu.

Comments are closed.