Przykładem siły może być siła ciężkości albo inaczej ciężar ciała, którym charakteryzuje się każdy przedmiot czy osoba. Ciało jest przyciągane przez Ziemię w kierunku jej środka, co wynika z prawa grawitacji. Prawo grawitacji mówi, że wszystkie ciała, tak na naszej planecie, jak i w kosmosie, przyciągają się wzajemnie. Jeśli więc stoimy na powierzchni Ziemi, to nie tylko nasza planeta nas przyciąga, ale również my ją, chociaż, oczywiście, z mniejszą siłą. Jest to jedno z licznych, ale bardzo istotnych praw skonstruowanych przez Issaca Newtona. Anglik poczynił stosowne obserwacje, dzięki czemu mógł wywnioskować, że siła grawitacji jest zależna od masy dwóch przyciągających się wzajemnie ciał oraz odległości pomiędzy nimi. Jak łatwo się domyślić, im większa masa ciał, tym większa jest także siła grawitacji. Natomiast wraz ze wzrostem odległości, czyli na przykład oddalaniem się od powierzchni ziemi, przyciąganie maleje. Dlatego przedmioty cięższe zdecydowanie szybciej spadają na ziemię, jednak czasem należy też uwzględnić opory powietrza.

Comments are closed.