W fizyce niezwykle istotnym elementem są pomiary, które później wykorzystujemy podczas obliczania wartości ze wzorów. Najważniejsze są pomiary wymiarów geometrycznych, takich jak długość, objętość, powierzchnia, zazwyczaj mierzymy także masę oraz czas. W roku 1960 ustalono obowiązujący do dnia dzisiejszego system jednostek SI, czyli Systeme Internationale. W SI wyróżniamy siedem podstawowych jednostek układu: jedną z nich jest jednostka długości, czyli metr. Długość jednego metra została określona na bazie wzorca, który obecnie znajduje się w Paryżu. Wykonano go swego czasu ze stopu irydu oraz platyny. Zakładano, że długość wzorca będzie odpowiadała 10 000 000 części ćwierci południka przebiegającego Paryż. Jak się jednak okazało, podczas dokładniejszych badań w dzisiejszych czasach, przy temperaturze 0 stopni Celcjusza, wzorzec jest krótszy o dwie dziesiąte milimetra. Od 1983 roku ważna jest definicja metra mówiąca, że jest to odległość, którą przebiega światło w próżni w czasie 1/299 792 455 sekundy.

Comments are closed.