Siła wzajemnego przyciągania ciał zależy wprost proporcjonalnie od iloczynu mas tych ciał. Dlatego też siły grawitacji działające na powierzchni Ziemi oraz na powierzchni Księżyca będą miały całkiem inną wartość, ponieważ Księżyc ma znacznie mniejszą masę niż Ziemia. Na naszej planecie ciężar ciała o masie równej jednemu kilogramowi to 9,81 N, zaś jeśli to samo ciało umieścilibyśmy na Księżycu, jego ciężar wyniesie zaledwie 1,7 N. Dlatego też na filmach pochodzących lub tylko przedstawiających sceny na Księżycu, ludzie zachowują się jakby mogli latać – spadają na powierzchnie znacznie wolniej. Siłę ciężkości można także obliczyć wykorzystując przyspieszenie ziemskie, które wynosi średnio 9,81 metra na sekundę kwadrat, jednakże zależy w niewielkim stopniu od położenia. Kula ziemska jest spłaszczona na biegunach, stąd na biegunie przyspieszenie ziemskie ma wartość 9,83, na równiku zaś 9,78. Siły grawitacyjne utrzymują także cały kosmos w porządku: Słońce, Ziemia oraz wszystkie inne planety przyciągają się nawzajem.

Comments are closed.