W przyrodzie ciepło zawsze przechodzi z ciała cieplejszego do zimniejszego, natomiast w ogólności może być ono przenoszone na trzy sposoby: poprzez przewodnictwo, konwekcję oraz promieniowanie. Przewodnictwo to najprostszy przypadek – ciepło przenosi się na styku dwóch ciał o różnych temperaturach, co jest skutkiem różnicy temperatur wewnątrz substancji. Przewodnictwo cieplne jest charakterystyczne dla danego materiału. Ważnym parametrem jest współczynnik przewodzenia, bardzo istotny na przykład w budownictwie, gdzie ocieplenie budynku jest bardzo ważne w przypadku późniejszej eksploatacji. Próżnia charakteryzuje się zerowym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Ciepło unosi się. Łatwo zaobserwować to w domach piętrowych, gdzie często na piętrze jest wyżej niż na parterze. Również w blokach termometr wskazuje wyższą temperaturę na wyższych piętrach, aniżeli przy gruncie. Ostatni sposób rozchodzenia się ciepła to promieniowanie cieplne. W tym wypadku ciepło rozchodzi się bez substancji pośredniczącej.

Comments are closed.