Do nauk przyrodniczych można zaliczyć fizykę, chemię oraz biologię, przy czym granice pomiędzy tymi dziedzinami są bardzo płynne i w zasadzie niemożliwe do określenia. Nauki przyrodnicze często się przenikają, o czym mogą świadczyć nawet niektóre nazwy, takie jak na przykład biofizyka albo bioinżynieria medyczna. Często również, przy wykonywaniu niektórych badań, trzeba opierać się na wiedzy płynącej z kilku dziedzin. W przypadku fizyki sposób postępowania podczas badań jest prosty. Najpierw należy przeprowadzić doświadczenie, dzięki któremu możemy opracować konkretne wyniki, zaś na ich podstawie spróbować znaleźć jakiś schematy, czyli ogólne prawo opisujące wyniki odpowiadające danemu zjawisko. Takie prawo oznacza, że na jego podstawie możemy przewidzieć wynik innych doświadczeń. Przyjęło się, że wśród fizyków panuje podział na doświadczalnych oraz teoretycznych. Bardzo wiele praw zdołano wyprowadzić tylko dzięki innym, wcześniejszym regułom. Na przykład odkrycie działania sił i skutków z nią związanych pozwoliło na stworzenie wielu innych praw, jak akcji i reakcji, grawitacyjnych i tak dalej.

Comments are closed.