Ruch planet od dawna był bardzo interesujący dla fizyków. Przez lata próbowano skonstruować jakieś twierdzenia, które mogłyby opisać ruch planet. Niemiecki astronom, Johanes Kepler, rozwinął znaną wszystkim teorię Mikołaja Kopernika, przedstawiając trzy prawa. Pierwsza prawo Keplera mówi, że wszystkie planety układ słonecznego poruszają się po elipsach, natomiast Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy. Zgodnie z drugim prawem Keplera odcinek łączący planetę za Słońcem zakreśla jednakowe powierzchnie w identycznych odstępach czasu. Drugie prawo Keplera czasem jest również znane pod pojęciem prawa powierzchni pól. Kepler zdołał również opracować związek pomiędzy wielkością dłuższej osi elipsy oraz okresem obiegu planety wokół Słońca. W ten sposób powstało trzecie prawo Keplera. Kwadraty okresów obrotu różnych planet są wprost proporcjonalnie do sześcianów długości większej półosi elipsy, po których poruszają się planety. Te trzy prawa do dzisiaj znajdują swoje zastosowanie i były podstawą do dalszego opisywanie ruchu planet w układzie słonecznym.

Comments are closed.