Jeśli ciało znajduje się w równowadze, czyli inaczej działające na ciało siły równoważą się, to nauka badająca takie ciało nazywa się statyką. Jest to bardzo istotna nauka szczególnie w dziedzinach budownictwa, gdzie budynki powinny trwale znajdować się w równowadze, a rodzaje i wartości działających na budynki albo mosty sił są niezwykle istotne. Statyka to także szereg zasad. Na przykład, jeśli jakaś siła działa na ciało sztywne, to w momencie zmiany jej punkty przyłożenia wzdłuż kierunku działania, działanie siły pozostanie takie samo. Na ciało pozostają w spoczynku działają tak zwane siły znoszące się, bowiem w przyrodzie siły nie występują pojedynczo. Jest to również odkrycie Newtona, który tę zależność zaobserwował w roku 1687. Jest to bardzo znane prawo akcji i reakcji, czyli dwie siły działające w tym samym kierunku, mająca takie same wartości, ale przeciwne zwroty: wypadkowa działania takiej pary sił jest równa zero. W statyce i mechanice taka para sił jest nazywana dwójką zerową. Przykładem pary sił jest przyciąganie: dwa ciała przyciągają się wzajemnie, nawet jeśli nie można zaobserwować tego gołym okiem.

Comments are closed.