Bryła sztywna może się obracać wokół stałej osi, jeśli jest zamocowana obrotowo. Taki obrót wywołują siły, który nie działają w kierunku osi (czyli nie są przyłożone w środku ciężkości przekroju poprzecznego). Siły osiowe mogą wywoływać jedynie ściskanie albo rozciąganie, a ich działanie opisuje prawo Hooke’a. Jeśli siłę odsuniemy od środka ciężkości, wywoła ona moment skręcający. Wielkość momentu jest tym większa, im większa odległość od osi (jest to tak zwane ramię siły) oraz wartość przyłożone siły, bowiem wzór na moment to M = Fr. Jednostką momentu obrotowego jest Nm, czyli niutonometr. Różnego rodzaju momenty mają istotne znaczenie w mechanice czy w wytrzymałości materiałów. Jeśli ciało ma pozostać w równowadze, to suma momentów w dowolnym jego punkcie musi być równa 0. Momenty mogą powodować skręcanie albo zginanie. Jeśli na ciało działa kilka momentów, to sumują się one wektorowo. Jeśli działają one w tej samej płaszczyźnie, można zsumować jest w prosty sposób, algebraicznie, zachowując znaki dodatnie oraz ujemne momentów.

Comments are closed.