Ruch cieczy opisuje prawo Bernoulliego, które jednak odnosi się do cieczy doskonałej, czyli takiej, w której nie występuje tarcie. W rzeczywistości jednak takie ciecze nie istnieją. Jednak są takie przepływy, gdzie istnieje tarcie wewnętrzne, ale nie występują zawirowania i są to tak zwane przepływy laminarne, zwane inaczej uwarstwionymi. Takiego rodzaju przepływ jest jednakowoż możliwy tym w przypadku małych prędkości. Wówczas cząsteczki, które stykają się z powierzchnią rury, przez którą przepływa ciecz, przylegają do niej. Im dalej od ścianek, tym ciesz osiąga większą prędkość. Tak więc można wyróżnić w cieszy przesuwające się względem siebie warstwy, które jednocześnie nie mieszają się ze sobą. Przeciwieństwem laminarnego przepływu cieczy jest przepływ turbulentny. Granica pomiędzy tymi przepływami zależy między innymi od wielkości przeszkód na drodze, lepkości cieczy oraz gęstości cieczy. Odwrotnością lepkości dynamicznej jest płynność. Fizycy wyróżniają także lepkość kinematyczną.

Comments are closed.