Słowo matura zostało zaczerpnięte z łaciny i oznacza „dojrzały”. Egzamin przeprowadzany jest po zakończeniu szkoły średniej w celu sprawdzenia czy dany kandydat posiada wystarczającą wiedzę do kontynuowania nauki na studiach. Pierwszy na świecie egzamin dojrzałości odbył się w Prusach w 1788 roku, 24 lata później został on również przeprowadzony w Księstwie Warszawskim. W Polsce do 2005 roku matura odbywała się na tzw. starych zasadach. Absolwent szkoły średniej przystępował do pisemnego egzaminu z języka polskiego i wybranego przedmiotu, w momencie nie uzyskania oceny 5 i wyżej podchodził do egzaminu ustnego. W czasie swojej kadencji rządząca AWS (Akcja Wyborcza Solidarność) zreformowała szkolnictwo zmieniając m.in. zasady, na których odbywał się egzamin dojrzałości.

Studiować można w Polsce, Europie, na świecie. Potrzebne są informatyka studia Kielce, studia kosmetologia, praca socjalna studia, studia Katowice. Studenci chcą mieć to, co najlepsze oraz najważniejsze. Na pewno warto się tym zająć i nie odpuszczać.

Wstępnie nowa matura planowana była na 2002 rok, jednak ówczesna minister edukacji narodowej i sportu, Krystyna Łybacka uznała, że młodzież jest kompletnie nie przygotowana pod kątem egzaminu maturalnego, dlatego też abiturienci rocznika 2001/2002 sami mogli zadecydować o formie zdawanego egzaminu. Matura na nowych zasadach została przeprowadzona już w 2005 roku, przy czym nie dotyczyła ona absolwentów pięcioletnich liceów dwujęzycznych, pięcioletnich szkół zawodowych i szkół dla dorosłych. Nowa matura została opracowana z myślą zastąpienia egzaminów wstępnych na studia, za jej przeprowadzenie odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna. Każdy maturzysta zdaje maksymalnie sześć egzaminów; z języka polskiego (ustny i pisemny), wybranego języka obcego nowożytnego (ustny i pisemny), matematyki (pisemny) i dodatkowych przedmiotów (pisemny). Egzamin maturalny w części ustnej i pisemnej uznaje się za zdany, jeżeli maturzysta z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyska minimum 30% punktów. Liczba punktów otrzymanych z przedmiotów dodatkowych nie wpływa na zdanie matury. Tegoroczny egzamin maturalny zdało 81% absolwentów szkół średnich. Do matury przystąpiło ponad 366 tys. osób, w tym około 4% stanowili absolwenci ubiegłych lat.

Napisz odpowiedź:

Musisz się zalogować żeby móc komentować.