studying-for-a-test-2-1126740-mW zachodniej europie Polacy nie tylko pracują, żyją i mieszkają ale podnoszą również swoje kwalifikacje. Powstaje więc pytanie czy umiejętności i kwalifikacje zdobyte w zachodniej Europie będą respektowane w naszym kraju. W tym momencie należy powołać się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz Rady o sygn. 2005/36/WE. Według tej dyrektywy kwalifikacje zdobyte w innym kraju członkowskim powinny zostać uznane również przez Polskę.

 

Z kolei w naszym kraju dodatkowe kwalifikacje zdobyte poza naszymi granicami, w obcym języku mogą stanowić okazję do zdobycia zdecydowanie lepszej pracy. Polscy pracodawcy mogą podchodzić ze zdecydowanie większym szacunkiem i respektem do tego typu osób. Lepiej też porzucić pomysł o zdobywaniu dodatkowych umiejętności poprzez studia podyplomowe. Jakość studiów podyplomowych budzi coraz większe wątpliwości. Według wielu jest to strata czasu, a oferta studiów podyplomowych jest bardzo uboga. Gdy pracę naprawdę bardzo trudno zdobyć doskonałym pomysłem może być przebranżowienie za pomocą studiów policealnych.

Comments are closed.