11Wiele osób ucząc się języka obcego stawia przed sobą konkretny cel zdania egzaminu językowego. Jest to dobry czynnik motywujący, a ponadto pozwala udowodnić swoje umiejętności lingwistyczne na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Jak jednak przygotować się do egzaminu, tak, by zdać go na zadowalającym poziomie już za pierwszym razem? Przede wszystkim warto rozwiązywać egzaminy próbne, tak by dobrze zapoznać się z rodzajami zadań i stawianymi przed zdającym wymaganiami. Warto też zapisać się na specjalny kurs w szkole językowej, przygotowujący specjalnie do danego, wybranego przez nas egzaminu.

Zwykle częścią egzaminu językowego jest część ustna. Aby wypaść na niej jak najlepiej należy zachować pozytywne nastawienie i być komunikatywnym oraz mówić na temat, pamiętając o gramatyce i wymowie. Dobrze też, jeśli użyjemy słownictwa, które jest powiązane z kwestią, którą omawiamy. Pozytywne wrażenie na egzaminatorze wywrze także użycie idiomów. I najważniejsze na koniec: zapanujmy nad stresem, ponieważ potrafi on pokrzyżować każde przedsięwzięcie.

Comments are closed.