ZASTĘPSTWA

22.01.2018
(PONIEDZIAŁEK)

 

za p.Dróżdż
  6)  1B/    ---   p.Kubica s.24 (całość)
  7)  2C/    ---   grupa zwolniona
  8)  2C/    ---   grupa zwolniona

za p.Skrzypczyk
  0)  2A,B,C/ --  grupa zwolniona
  1)  2A,B,C/ --  grupa zwolniona
  2)  1A,B,C/ --  grupa zwolniona
  3)  1A,B,C/ --   grupa zwolniona

za p.Luszczak
  1)  2gB    ---   p.Wróblewska s.gim.
  2)  3gA    ---   p.Surma s.225

za p.Marek
  1)  3A,B/  ---   grupa zwolniona
  2)  2A/     ---   grupa zwolniona
  3)  2B,C/  ---   p.Niesporek s.213 (gr.łączone)
  4)  2B,C/  ---   p.Niesporek s.213 (gr.łaczone)
  6)  1C      ---   p.Dyrektor s.124
  7)  2A/     ---   grupa zwolniona

za p.Waliczek
  4)  3A/     ---   p.Dłucik s.217 (całość)
  5)  3A/     ---   p.Dłucik s.217 (całość)
  6)  1B/     ---   p.Kubica s.24 (całość)

Dyżury zastępcze:
- za p.Waliczek  --  p.Maksym (po 4-5 l.)
- za p.Banduch  --  p.Dusza (po 1 l.) / p.Wojas (po 2-3 l.)
- za p.Marek  --  p.Ambroziak
 
 
ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);