ZASTĘPSTWA

 

 

24 I 2019 (czwartek )
 
 
Klasa 3B po 3 godzinie lekcyjnej jedzie do Nowego Bytomia w celu odtańczenia poloneza osoby, które nie jadą będą od 4 godziny lekcyjnej chodzić wg planu klasy 3A
 
 
 
za p. Dyrektor
 
2) 3C - biblioteka
 
za p.Gajczewską
 
4) 3C - p. Jachowicz s. 123
5) 3C - p. Olejnik s.23
 
 
za p. Koja 
 
3) 3Ga - p. Walkowiak s.28
4) 1B - p. Szendzielorz s.19
5) 3GB  - p. Niesporek s.116
6) 3GB - p. Szendzielorz dsg
7) 3Ga - klasa zwolniona do domu
8) 2B - grupa zwolniona do domu
 
za p. E. Sarek
 
1) 3Ga - p. Dusza s.19
2) 1A - p. Walkowiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);