• Giełda używanych podręczników dla uczniów klas licealnych odbędzie się w pierwszym tygodniu nauki (od 3 do 7 września).
ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);