Lista podręczników dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich nie uległa zmianie - jest taka sama jak w roku szkolnym 2017/2018. Szczegółowy wykaz dostępny jest pod linkiem: kliknij >>

  • Giełda używanych podręczników dla uczniów klas licealnych odbędzie się w pierwszym tygodniu nauki (od 3 do 7 września).
ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);