Policyjny profilaktyk sierżant sztabowy, Roman Aleksandrowicz, kolejny raz spotkał się z uczniami naszych klas policyjnych. Spotkanie było kolejnym etapem współpracy edukacyjnej pomiędzy rudzką komendą a ZSO nr 4. Tym razem uczniowie dowiedzieli się, jak alkohol i dopalacze mogą wpływać na życie młodego człowieka...
Więcej w artykule na stronie: Komendy Miejskiej Policji >>

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);