W poniedziałek (29 maja) młodsi kadeci, kadeci i starsi kadeci z klasy drugiej wyruszy;li na pięciodniowy POLIGON, który tym razem odbywa się w Poniku!
Dzieje się sporo! Prezentujemy pierwsze dwie galerie zdjęć:

(galeria 7 zdjęć)
(galeria 10 zdjęć)

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);