Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016 w obiektywie Pauliny Mazur (2A) :)

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);