Nasi kadeci klas wojskowych i policyjnych podczas czerwcowych zajęć na strzelnicy:

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);