Obóz szkoleniowy klas pierwszych w Łazach Jerzmanowicach zakończony! Uczniowie zdobywali umiejętności praktyczne ze strzelectwa, walki wręcz, pierwszej pomocy, wspinaczki i topografii. Odbywały się również zajęcia z pracownikami służb mundurowych policji, wojska i straży pożarnej. Młodzież nabywała umiejętności z zakresu musztry oraz została zapoznana z regulaminem służb mundurowych. Przez cały okres szkolenia uczniowie naszej szkoły podnosili swoje umiejętności z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej. Całość szkolenia została podsumowana biegiem zaliczeniowym, podczas którego uczniowie wykorzystali nabyte umiejętności, a następnie otrzymali certyfikaty zaliczające szkolenie poligonowe.

W poniedziałek (29 września) klasy pierwsze i trzecie liceum (wojskowe i policyjne) wyruszą na POLIGON do Łaz Jerzmanowic! Uczniów klas trzecich czeka spore wyzwanie: survival! Powodzenia!

Ponadto, klasa 2B  będzie uczestniczyć w wycieczce do Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej (Srebrna Góra), a klasa 3A (dziennikarska) weźmie udział w zajęciach  dziennikarskich w TVS Katowice.

Zebrania Rodziców uczniów wszystkich klas odbędą się w środę, 10 września, o godz. 16:30.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015 dla wszystkich klas licealnych i gimnazjalnych odbędzie się 1 września o godz. 9:00.

W klasach mundurowych obowiązuje:

- mundur polowy (klasy drugie i trzecie wojskowe),

- mundur galowy (klasy drugie i trzecie policyjne).

Pozostałe klasy obowiązuje strój odświętny (biało-granatowy).

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);