Dziękujemy za liczne zaproszenia naszych uczniów klas wojskowych i policyjnych na pokazy musztry i samoobrony. W ostatnim czasie jest ich bardzo, bardzo wiele :)

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);