W dniach 4-8 maja uczniowie klasy 2A uczestniczyli w obozie szkoleniowym, który odbył się w Ośrodku Obozowo- Biwakowym Hufca ZHP Ruda Śląska w Kuźnicy. Młodzież wzięła udział w zajęciach z terenoznawstwa, ratownictwa medycznego oraz zapoznała się z taktykami walki na terenie zabudowanym i otwartym. Ćwiczenia na wojskowym torze przeszkód, zajęcia z musztry z bronią, strzelanie z replik najnowszych typów broni udoskonaliły umiejętności uczniów. Nocne zajęcia z taktyki na terenie leśnym okazały się dla drugoklasistów najtrudniejszym zadaniem. W ramach rozrywki uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych m.in. nauczyli się grać w baseball. Młodzież została nagrodzona  certyfikatami ukończenia szkolenia w zakresie ASG i pierwszej pomocy.

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);