14.05. 2013 - Szkolne Dni Patrona

VII DNI AMERYKAŃSKIE pod hasłem:

THE USA - THE LAND OF OPPORTUNITIES AND TOLERANCE

Dziękujemy wszystkim klasom za aktywny udział w szkolnym dniu teatru-  wyniki konkursu będą zamieszczone po Wielkanocy!

UWAGA!!!

Do 25 marca wychowawcy lub nauczyciele języków obcych zbierają kartki wielkanocne dla żołnierzy w Afganistanie. Jak corocznie osoby, które oddają najwięcej kartek w dniu 26 marca będą członkami delegacji, która odwiezie wszystkie zgromadzone prace na lotnisko wojskowe w Balicach. Kartki w języku angielskim oceniane będą przez nauczycieli języka obcego z aktywności.

 

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);