Zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do pierwszych klas mundurowych odbędzie się 9 lipca (środa) o godz. 16:30.

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);