Klasy policyjne i wojskowe wzięły udział w corocznym wojewódzkim turnieju musztry. Uczniowie zaprezentowali się w programie obowiązkowym (w którym oceniano pojedynczego kadeta, dowódcę i drużynę) oraz w programie dowolnym (złożonym z elementów musztry paradnej).

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);