Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY naszej szkoły, który odbędzie się w PIĄTEK, 11 KWIETNIA 2014, w godzinach 9:00-12:30.

program:

  • zajęcia z użyciem laserowego trenażera strzeleckiego, prowadzone przez żołnierzy V Pułku Chemicznego
    w Tarnowskich Górach (9:00-11:30),
  • pokaz sprzętu policyjnego,
  • pokazy musztry oraz walki wręcz przez uczniów naszej szkoły,
  • tor sprawnościowy,
  • projekcja filmu z zakresu tematyki wojskowej i policyjnej,
  • warsztaty dziennikarskie,
  • prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, zwiedzanie szkoły,
  • lekcje pokazowe.
ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);