Akcja "Sprzątanie Świata"  18.09.2017
Dzień Drzewa  10.10.2017
Dzień K.E.N.  13.10.2017
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych  10.2017
Dzień Niepodległości  10.11.2017
Dzień Podchorążego
Ślubowanie klas pierwszych LO i Gimnazjum
Bal Podchorążego
 24.11.2017
Światowy Dzień Wolontariatu  05.12.2017
Jasełka, opłatek szkolny  22.12.2017
Żakinada  12.01.2018
Studniówka  13.01.2018
Europejski Dzień Języków Obcych  01.2018
Święto liczby pi  14.03.2018
US i GB Army Night  03.2018
Dzień Patrona / Dni Amerykańskie  21.03.2018
Dzień Pamięci Ofiar Katynia  04.2018
Światowy Dzień Książki  04.2018
Zakończenie klas trzecich LO  27.04.2018
1-3 Maja  30.04.2018
Dni Otwarte Szkoły  28.04.2018
Wojewódzki Turniej Musztry  04.2018
Dzień Profilaktyki i Zdrowego Trybu Życia,
Dzień Służb Mundurowych
 05.2018
Giełda Szkół  2018
Dzień Sportu  01.06.2018
Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018  22.06.2018

 

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);