businesswoman-in-the-office-1331188-mCzęsto staże w naszym kraju postrzegane są jako swego rodzaju niewolnictwo. Pracodawcy nie są bowiem skorzy do tego by płacić wynagrodzenie tym, którzy decydują się uczestniczyć w stażach. Liczba chętnych na to by uczestniczyć w bezpłatnym stażu jest zaś całkiem spora. Młodzi ludzie wierzą bowiem, że dzięki temu zdobędą niezbędne im doświadczenie. Pól biedy jeśli staż, rzeczywiście pozwala zdobyć zupełnie nowe umiejętności, będące uzupełnieniem wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach.

 

Wielokrotnie zdarza się jednak, że stażyści wykorzystywani są jako bezpłatna siła robocza od wszystkiego. W zakres ich obowiązków wchodzi więc parzenie kawy, kserowanie dokumentów czy roznoszenie listów. O zdobyciu praktycznych umiejętności zgodnych z ich kierunkiem kształcenia nie może być mowy. Pytanie więc brzmi w jaki sposób znaleźć staż odpowiadający naszym potrzebom. Informacji o pracodawcach organizujących staże warte uwagi należy szukać przede wszystkim u starszych kolegów. Nieoceniony jest również internet.

Comments are closed.