Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Hoovera jest:

✔ Kamil Synoś z kl. 2C

Zastępcami przewodniczącego są:

✔ Natalia Piosek z kl. 1B
✔ Oliwia Kułak z kl. 3GA

 

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);