Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Hoovera jest:

✔ Oliwia Kasprzycka z kl. 2A

Zastępcami przewodniczącej są:

✔ Marta Wojtaszczyk z kl. 2B
✔ Oliwia Kułak z kl. 3GA

Członkami Samorządu Szkolnego są:

✔ Kamila Starzyńska z kl. 1B
✔ Kamil Paczkowski z kl. 2A

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);