Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Hoovera jest:

✔ Roksana Chrzanowska z kl. 2A

Zastępcami przewodniczącej są:

✔ Sara Tomczak z kl. 3A
✔ Mateusz Książek z kl. 3GS
✔ Wiktoria Szklanny z kl. 2GB

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);