Przewodniczący - p. Aleksandra Mandziej

Z-ca przewodniczącego - p. Ksenia Gliwińska

Skarbnik - p. Mirosława Strokosz

Sekretarz - p. Mieczysław Oparczyk

 

nr konta Rady Rodziców : 95 1050 1331 1000 0092 3703 9632

W tytule wpłaty proszę podać:

- imię i nazwisko ucznia

- klasę

- cel wpłaty, np. Rada Rodziców, obóz zimowy, wycieczka

 

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);