Klasy mundurowe, poza nauczaniem ogólnokształcącym z przygotowaniem do matury, przez trzy lata przygotowywane są do pracy w służbach mundurowych. W tym celu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania dodatkowego regulaminu klas mundurowych. Reguluje on między innymi obowiązek noszenia munduru.

Młodzież uczy się musztry,  a dowódca melduje stan klasy przed każda lekcją. Każdy uczeń spełniający odpowiednie warunki ma prawo do awansu na wyższy stopień:

młodszy kadet, kadet, starszy kadet, kadet z wyróżnieniem.

Wyższe stopnie awansu nadawane są uroczyście w trakcie „Dnia Podchorążego” .

W klasach mundurowych wprowadzone są dodatkowe przedmioty:

a)  podstawy wiedzy o służbach mundurowych:

prowadzony przez czynnego wojskowego (w klasach wojskowych)

prowadzony przez czynnego policjanta (w klasach policyjnych)

b) samoobrona.

Każdy uczeń zobowiązany jest również do udziału w przynajmniej jednym poligonie w trakcie roku szkolnego. W pierwszej i trzeciej klasie są to poligony letnie, a w klasie drugiej poligon zimowy obejmujący miedzy innymi naukę jazdy na nartach oraz elementy poruszania się i przetrwania w górach w warunkach zimowych.

Co roku odbywa się przynajmniej jeden wyjazd na strzelnicę sportową, gdzie młodzież klas mundurowych  szkoli posługiwanie się bronią długą i krótką pod okiem instruktorów.

Klasy mundurowe mają  także możliwość udziału w zajęciach terenowych, gdzie uczy się korzystania z kompasu i mapy topograficznej. 3 - godzinne zajęcia mają na celu wyćwiczenie umiejętności orientacji w terenie oraz zapoznanie się z elementami terenoznawstwa.

Nauczyciele wychowania fizycznego zabierają również chętnych uczniów na bieg na orientację oraz zawody survivalowe.

Dzięki współpracy z różnymi służbami mundurowymi takimi jak:

  • Miejska Komenda  Policji w Rudzie Śląskiej,
  • Jednostka Straży Granicznej w Raciborzu,
  • V Pułk Chemiczny Jednostki Wojskowej w Tarnowskich Górach,
  • Jednostka Straży Pożarnej w Bytomiu i Rudzie Śląskiej

uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach np.

  •  Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,
  • Nauka rozkładnia i używania broni palnej,
  • Zapoznanie się z technikami rozpoznawania i neutralizacji broni chemicznej,
  • Poznanie podstaw pracy policjanta, strażaka, strażnika granicznego, zawodowego żołnierza.

oraz programach tj.

  • Młodzieżowa Służba Drogowa
  • Profilaktyka a Sztuka

Szkoła współpracuje również z Szkołą Policyjną w Katowicach- Piotrowicach, dlatego uczniowie wyjeżdżają na Dni Otwarte szkoły oraz mogą uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych na jej terenie.

Klasy wojskowe będą uczestniczyć w wyjazdach do 18 bielskiego batalionu  powietrznodesantowego  (raz do roku).

Klasy pożarnicze będą uczestniczyć w zajęciach z profilaktyki przeciwpożarowej, taktyk działań gaśniczych i rozpoznawania zagrożeń. Uczniowie tych klas będą mogli zostać członkami OSP. Uczniowie klas pożarniczych będą mogli odbywać  dodatkowe praktyki pożarnicze po wstąpieniu do Ochotniczej Straży Pożarnej. 

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);