Uczniowie wybierający ten profil podczas zajęć warsztatowych poznają podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii. Nauczą się jak radzić sobie ze stresem, skutecznej komunikacji, różnicować  emocje i uczucia, poznać znaczenie motywacji oraz czynniki kształtujące osobowość, a w przyszłości będą mogli rozwijać swoje zainteresowania na kierunkach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych lub rozwijać się w pracy socjalnej.

Będą również organizowane wyjścia do różnego rodzaju placówek wychowawczych, takich jak domy dziecka, świetlice terapeutyczne, domy pomocy społecznej, jak również sprawdzić się w pracy wolontariusza.

Zajęcia będą się odbywać nie tylko metodą wykładu, ale przede wszystkim jako warsztaty, które będą prowadzone przez psychoterapeutów PTP oraz psychologów PPP.

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);