Klasa ARTYSTYCZNA (NOWOŚĆ!)

Uczniowie, którzy wybiorą profil artystyczny, będą mogli na zajęciach połączyć naukę z pasją tworzenia i samodzielnymi poszukiwaniami.

Program nauczania będzie uzupełniony o analizę dzieł sztuki na wybranych przykładach, uczniowie poznają główne kierunki w malarstwie, zapoznają się z najnowszymi nurtami w sztuce współczesnej.

  Zajęcia w szkole, jak i poza nią, tj. w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w Muzeum Śląskim w Katowicach, zakładają aktywny udział uczniów w warsztatach i na pewno będą inspiracją do własnych działań twórczych.

  Przewidujemy również udział w plenerach malarskich, zadbamy o wystawienie prac w okolicznych galeriach, w ten sposób zapewniamy promocję naszym uczniom.

  Dodatkowo organizujemy zajęcia z technik makijażu i projektowania.

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);