Klasy MUNDUROWE

 • KLASA WOJSKOWA
 • KLASA POLICYJNA

Klasy mundurowe, poza nauczaniem ogólnokształcącym z przygotowaniem do matury, przez trzy lata przygotowywane są do pracy w służbach mundurowych. W tym celu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania dodatkowego regulaminu klas mundurowych. Reguluje on między innymi obowiązek noszenia munduru.

Młodzież uczy się musztry,  a dowódca melduje stan klasy przed każda lekcją. Każdy uczeń spełniający odpowiednie warunki ma prawo do awansu na wyższy stopień:

a) w klasach wojskowych:
 
młodszy kadet, kadet, starszy kadet, kadet z wyróżnieniem

b) w klasach policyjnych:
  młodszy kadet, kadet, starszy kadet, kadet z wyróżnieniem

Wyższe stopnie awansu nadawane są uroczyście w trakcie „Dnia Podchorążego” .

W klasach mundurowych wprowadzone są dodatkowe przedmioty:

a)  podstawy wiedzy o służbach mundurowych:

prowadzony przez czynnego wojskowego (w klasach wojskowych) - co tydzień zajęcia w Jednostce Wojskowej w Tarnowskich Górach!

prowadzony przez czynnego policjanta (w klasach policyjnych)

b) samoobrona.

Każdy uczeń zobowiązany jest również do udziału w przynajmniej jednym poligonie w trakcie roku szkolnego. W pierwszej i trzeciej klasie są to poligony letnie, a w klasie drugiej poligon zimowy obejmujący miedzy innymi naukę jazdy na nartach oraz elementy poruszania się i przetrwania w górach w warunkach zimowych.

Co roku odbywa się przynajmniej jeden wyjazd na strzelnicę sportową, gdzie młodzież klas mundurowych  szkoli posługiwanie się bronią długą i krótką pod okiem instruktorów.

Klasy mundurowe mają  także możliwość udziału w zajęciach terenowych, gdzie uczy się korzystania z kompasu i mapy topograficznej. 3 - godzinne zajęcia mają na celu wyćwiczenie umiejętności orientacji w terenie oraz zapoznanie się z elementami terenoznawstwa.

Nauczyciele wychowania fizycznego zabierają również chętnych uczniów na bieg na orientację oraz zawody survivalowe.

Dzięki współpracy z różnymi służbami mundurowymi takimi jak:

 • Miejska Komenda  Policji w Rudzie Śląskiej,
 • Jednostka Straży Granicznej w Raciborzu,
 • V Pułk Chemiczny Jednostki Wojskowej w Tarnowskich Górach,

uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach np.

 •  Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,
 • Nauka rozkładnia i używania broni palnej,
 • Zapoznanie się z technikami rozpoznawania i neutralizacji broni chemicznej,
 • Poznanie podstaw pracy policjanta, strażnika granicznego, zawodowego żołnierza.

oraz programach tj.

 • Młodzieżowa Służba Drogowa
 • Profilaktyka a Sztuka

Szkoła współpracuje również z Szkołą Policyjną w Katowicach- Piotrowicach, dlatego uczniowie wyjeżdżają na Dni Otwarte szkoły oraz mogą uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych na jej terenie.

Klasy wojskowe będą uczestniczyć w wyjazdach do 18 bielskiego batalionu  powietrznodesantowego  (raz do roku).

Klasa SPOŁECZNA

Uczniowie wybierający ten profil podczas zajęć warsztatowych poznają podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii. Nauczą się jak radzić sobie ze stresem, skutecznej komunikacji, różnicować  emocje i uczucia, poznać znaczenie motywacji oraz czynniki kształtujące osobowość, a w przyszłości będą mogli rozwijać swoje zainteresowania na kierunkach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych lub rozwijać się w pracy socjalnej.

Będą również organizowane wyjścia do różnego rodzaju placówek wychowawczych, takich jak domy dziecka, świetlice terapeutyczne, domy pomocy społecznej, jak również sprawdzić się w pracy wolontariusza.

Zajęcia będą się odbywać nie tylko metodą wykładu, ale przede wszystkim jako warsztaty, które będą prowadzone przez psychoterapeutów PTP oraz psychologów PPP.

Klasa ARTYSTYCZNA (NOWOŚĆ!)

Uczniowie, którzy wybiorą profil artystyczny, będą mogli na zajęciach połączyć naukę z pasją tworzenia i samodzielnymi poszukiwaniami.

Program nauczania będzie uzupełniony o analizę dzieł sztuki na wybranych przykładach, uczniowie poznają główne kierunki w malarstwie, zapoznają się z najnowszymi nurtami w sztuce współczesnej.

  Zajęcia w szkole, jak i poza nią, tj. w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w Muzeum Śląskim w Katowicach, zakładają aktywny udział uczniów w warsztatach i na pewno będą inspiracją do własnych działań twórczych.

  Przewidujemy również udział w plenerach malarskich, zadbamy o wystawienie prac w okolicznych galeriach, w ten sposób zapewniamy promocję naszym uczniom.

  Dodatkowo organizujemy zajęcia z technik makijażu i projektowania.

 

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);