Sam fakt, że pójdziemy na studia i że się dostaniemy nie świadczy o tym, że je ukończymy. Od rozpoczęcia studiów do ich zakończenia jest bardzo długa droga. Wszystko zależy od nas czy studia ukończymy czy nie. Niestety nie każdy jest w stanie. Nie każdy da sobie radę. Na studia nie nadaje się każdy i nie każdy będzie je w stanie ukończyć. Studiów nie ukończą też osoby, które w ogóle się nie przykładają, które nie będą się uczyły. Obecność na zajęciach też jest ważna i trzeba wziąć to pod uwagę. Dlatego, jeśli komuś nie zależy to po prostu nie zda. Studia nie polegają tylko na siedzeniu na wykładach. Trzeba też słuchać, zapamiętywać, robić notatki. Jest to ważne, bo później są egzaminy, które trzeba zdać. Są osoby, które je zdają, a które nie. Są też oczywiście poprawki, ale jeśli i do poprawek się nie przyłożymy to niestety. Marne szanse, na zakończenie kształcenia. Jeśli nam nie zależy, to nie blokujmy miejsca innym. Inni będę nieco bardziej zainteresowani i zrobią jakiś pożytek ze swojej nauki.

Comments are closed.