Moje finanse – program Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Uczniowie klas I-szych w ramach podstaw przedsiębiorczości uczestniczą w roku szkolnym 2014/2015 w innowacyjnym programie edukacji finansowej.

Celem jest poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowania umiejętności, które umożliwiają im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa  to tegoroczne przedsięwzięcie w skład, którego wchodzi  zespół klasy Ib pod nazwą ,,Nie Wiem’’:

 • Mariusz Nieszporek
 • Piotr Nawrat
 • Rafał Jura
 • Mariusz Olszewski

Wyżej wymienieni biorą udział w największym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym poświęconym inwestowaniu.

SIGG od praktycznej strony uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie.

Dzięki dostępowi do giełdowego systemu transakcyjnego zespół uczestniczący w Grze może zainwestować wirtualne 100 000 zł w akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Do ich dyspozycji jest również tzw. krótka sprzedaż, czyli strategia, która pozwala zarobić również na spadkach kursów.

Niezależnie od udziału w Grze zespół ,,Nie Wiem’’ będzie uczestniczył w kursie składającym się z dziesięciu lekcji zawierającym elementy multimedialne, które pozwolą kursantom zdobyć wiedzę o metodach inwestowania oraz mechanizmach rządzących rynkiem kapitałowym. Podsumowaniem kursu jest ogólnopolska klasówka on-line.

Każdy uczestnik, który zaliczył cały kurs e-learingowy, otrzyma specjalny certyfikat ukończenia, a najlepsi nagrody rzeczowe.


„Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

      To nowy projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości mający na celu opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce oraz zwiększenie skuteczności edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Projekt jest skierowany do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w liceach i technikach i ma na celu:

 • przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,
 • pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,
 • efektywne kształtowanie postawy przedsiębiorczości i naukę przez działanie,
 • zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia w kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

    Na czym polega projekt?


      Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej:

 • szukają pomysłu na produkt,
 • przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,
 • gromadzą kapitał,
 • podejmują działania marketingowe,
 • produkują i sprzedają swoje produkty (usługi),
 • prowadzą dokumentację finansową,
 • podejmują ryzyko biznesowe.

        Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Uczeń:

 • przeżyje przygodę edukacyjną, która zaangażuje go intelektualnie, emocjonalnie, wyzwoli aktywność i zwiększy pewność siebie,
 • rozwinie umiejętności niezbędne na studiach i w dorosłym życiu, takie jak praca w zespole, rozwiązywanie problemów, planowanie, stosowanie narzędzi ICT,
 • zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy,
 • oceni w praktyce szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

 Szkoła :

 • zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą rozwój kluczowych kompetencji u uczniów,
 • będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży w najbardziej efektywny sposób, zgodny z zaleceniami KE,
 • zweryfikuje skuteczność edukacji ekonomicznej poprzez współpracę ze środowiskiem biznesu,
 • wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły.

       Na terenie naszej szkoły powstała jedna firma, która działa od miesiąca października 2012 r. z siedzibą w świetlicy:

Esperado

 

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);