KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
(bez uwzględnienia uroczystości i imprez szkolnych)

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 3 września 2018, 9:00
Zebrania z rodzicami 12 września 2018, 16:30
Zebrania z rodzicami
Dyżur nauczycielski
5 grudnia 2018, 16:30
5 grudnia 2018, 17:00-17:30
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018
Konferencja klasyfikacyjna 14 stycznia 2019

Zebrania z rodzicami

16 stycznia 2019, 16:30

Ferie zimowe 11.02-24.02.2019
Zebrania z rodzicami kl. III L.O.
Dyżur nauczycielski
20 marca 2019, 16:30
20 marca 2019, 17:00-17:30
Konferencja klasyfikacyjna klas III LO 16 kwietnia 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04-23.04.2019
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26 kwietnia 2019
Zebrania z rodzicami
Dyżur nauczycielski
22 maja 2019, 16:30
22 maja 2019, 17:00-17:30
Konferencja klasyfikacyjna 17 czerwca 2019
Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017 21 czerwca 2019

 

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);