KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
(bez uwzględnienia uroczystości i imprez szkolnych)

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 4 września 2017, 9:00
Zebrania z rodzicami 13 września 2017, 16:30
Dyżur nauczycielski 18 października 2017, 17:15-18:00
Zebrania z rodzicami
Dyżur nauczycielski
29 listopada 2017, 16:30
29 listopada, 17:15-18:00
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017
Konferencja klasyfikacyjna 10 stycznia 2018

Zebrania z rodzicami
Dyżur nauczycielski

10 stycznia 2018, 16:30
10 stycznia 2018, 17:15-18:00

Ferie zimowe 29.01-11.02.2018
Zebrania z rodzicami kl. III L.O.
Dyżur nauczycielski
14 marca 2018, 16:30
14 marca 2018, 17:15-18:00
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-03.04.2018
Konferencja klasyfikacyjna klas III LO 24 kwietnia 2018
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 27 kwietnia 2018
Zebrania z rodzicami
Dyżur nauczycielski
16 maja 2018, 16:30
16 maja 2018, 17:15-18:00
Konferencja klasyfikacyjna 18 czerwca 2018
Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017 22 czerwca 2018

 

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);