Szkoła nasza powstała na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego stulecia (niestety, nie posiadamy dokumentacji  z tego okresu). Placówka w tym czasie kształciła pracowników górnictwa dla okolicznych kopalń.

1 września 1976 roku do  budynku wprowadzili się uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Bytomskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego. Przełomowym wydarzeniem w krótkiej historii szkoły była decyzja o utworzeniu zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie - Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa. W skład Zespołu weszły:Zasadnicza szkoła Zawodowa dla Pracujących Bytomskich Zakładów Naprawczych PW, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Przedsiębiorstwa Budowlanego PW (powstała w 1969 roku), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Przedsiębiorstwa Spedycyjno - Transportowego PW "Transgór" (powstała w 1974 roku). Uczniowie zdobywali kwalifikacje zawodowe w takich zawodach jak: tokarz, ślusarz, spawacz, mechanik maszyn budowlanych, mechanik samochodowy, elektryk, elektromechanik samochodowy, blacharz samochodowy, malarz, murarz, dekarz.  We wrześniu 1976 roku młodzież miała do dyspozycji 14 sal lekcyjnych, bibliotekę, salę gimnastyczną i stadion sportowy, młodzi pozostawali pod czujnym okiem dziewiętnastoosobowej kadry pedagogicznej. Obok placówki funkcjonował internat, w którym mieszkało ok. 360 wychowanków. W tamtych latach szkoła należała do najlepiej wyposażonych placówek oświatowych miasta. Na lekcjach korzystano z magnetowidów, kamer, projektorów filmowych, rzutników, bogatej filmoteki z filmami instruktażowymi do nauki zawodu. W połowie lat 80-tych do dyspozycji uczniów przekazano pierwsze komputery i równocześnie rozpoczęły się zajęcia w pracowni informatycznej. Dokonujące się zmiany w latach 80-tych i 90-tych odbiły się również na działalności szkoły. U schyłku lat 80-tych stało się jasne, że w dotychczasowych strukturach i formie szkoła nie przetrwa, gdyż kończy się zapotrzebowanie na wykształcenie tylko na poziomie zawodowym. Rozpoczęto działania zmierzające do utworzenia w lub przy zespole szkół szkoły średniej typu licealnego lub technikum.

 W roku 1992 uzyskano zgodę na utworzenie liceum ogólnokształcącego. Rok szkolny 1992/1993 rozpoczął się inauguracyjną działalnością IV Liceum Ogólnokształcącego. Następne lata przyniosły kolejne zmiany.  W 1993 roku zakończyła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego "Transgór", a szkoły Bytomskich Zakładów Naprawczych i Przedsiębiorstwa Węglowego PW, przekształciły się w szkołę mechaniczna i budowlana, rozwiązano również internat.  

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy, otwarto w tym samym roku zasadnicza szkołę handlową, w której zawodu uczyli się pracownicy sklepów, funkcjonowała do 2001 roku. Rok 1993 przyniósł jeszcze jedną zmianę, rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe kształcące mechaników, mechaników samochodowych, sprzedawców.

 W roku 1995  utworzono Liceum Techniczne. Coraz większa liczba uczniów i konieczność utrzymania nauczania na wysokim poziomie wymusiła przeprowadzenie remontu szkoły. Pomieszczenia zlikwidowanego internatu po przebudowie stały się funkcjonalnymi pracowniami i klasami lekcyjnymi. Po 2001 roku szkoła uzyskała 30 dodatkowych sal lekcyjnych, nowe pomieszczenia  dla biblioteki, kolejną salę do wychowania fizycznego. Reforma systemu polskiej oświaty wprowadziła dalsze zmiany w strukturze zespołu szkół. W 1999 powołano Gimnazjum nr 4, w roku 2004 likwidacji uległo Liceum Zawodowe i Liceum Techniczne (ostatni egzamin dojrzałości odbył się równolegle z nową maturą  w 2005). W 2002 powstało I Liceum Profilowane, którego pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w roku 2005. W ramach Zespołu Szkół w celu umożliwienia zdobycia średniego wykształcenia rzeszom absolwentów dawnych szkół zawodowych utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego. W roku 2004 Centrum przekształciło się w samodzielny zakład dydaktyczny. Przez całe lata miała szkoła szczęście do kadry kierowniczej i nauczycielskiej. W latach 1976 - 1991 szkołą kierował mgr inż. Jan Rymarczyk, rok szkolny 1991/1992 upłynął pod kierownictwem mgr Emilii Hrymak, lata 1992 - 2004 to dyrektorowanie mgr inż. Elżbiety Wątorek. Od roku 2004  kieruje szkołą mgr Józef Sarek.   

Szkoła jest członkiem Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczestniczy w programie Sokrates.  Prowadzi również wiele działań na rzecz społeczności lokalnej. Od kilku lat tworzymy miejski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wolontariusze ofiarnie zbierają datki. Uczniowie opiekują się również pensjonariuszami Domu Opieki Społecznej.

25 kwietnia 2006 szkoła przyjęła imię Herberta Clarka Hoovera. W tym dniu nadano szkole sztandar. Od dziesięciu lat roku finał  Dni Amerykańskich uświetnia wizyta konsula.  W 2008 otrzymaliśmy certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości. Kadra nauczycielska uczestniczy w projektach unijnych: Rudzki Nauczyciel - sprawny badacz.

W związku ze zmianą zainteresowań młodzieży uatrakcyjniono kształcenie średnie, wprowadzono profil wojskowy i policyjny.   Obydwa kierunki cieszą sie niesłabnącym zainteresowaniem nastolatków. Młodzież uczestniczy  w uroczystościach upamiętniających święta państwowe i lokalne w naszym mieście i w okolicy. Obchodzone są rocznice Święta Konstytucji 3 maja, Narodowego Święta Niepodległości, rocznice powstań śląskich oraz święta pułkowe jednostki patronackiej. Młodzież ma również możliwość kształcenia  się w klasach o  profilu społecznym.

Tradycją naszej szkoły są sprawni uczniowie. Sport tutaj zawsze był ważny (naszym absolwentem jest np. Marek Garmulewicz - mistrz świata i Europy w zapasach oraz Lidia Fidura). Coroczny udział młodzieży licealnej w w Mistrzostwach Śląska klas mundurowych,  w turniejach musztry, w  konkursach musztry oraz Zlotach organizacji Paramilitarnych w Warszawie mobilizuje młodych do zdrowej rywalizacji. Zawsze przywozimy  dyplomy za zajęcie pierwszych bądź  najwyżej notowanych miejsc. Od 2014 opieką otoczył nas MON.

Współpracujemy z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych, z  Jednostką Wojskową w Tarnowskich Górach, wsparcia nam udziela Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w  profesjonalnych zajęciach prowadzonych dla uczniów o sprecyzowanych zainteresowaniach.

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);