INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW!

od 20 do 27 lutego 2017 OKE na stronie OKE w Jaworznie uruchomiony jest serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY >> serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych. Loginy i hasła są do odbioru w sekretariacie uczniowskim.

 

Linki:

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);