Linki:

 

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW:

Absolwentów zdających w tym roku szkolnym egzamin maturalny prosimy o odbiór (do 14 marca) kodów maturalnych z loginem i hasłem.

 

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);