Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

12.10.2018 - Akademia z okazji KEN

02.11.2018

21.12.2018 - Jasełka

... 05.2019 - Dni Amerykańskie po uzgodnieniu z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie

02.05.2019

06.05.2019

07.05.2019

08.05.2019

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);