Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

02.11.2017

21.03.2018 - Dzień Patrona

... 04.2018 - Dni Amerykańskie po uzgodnieniu z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie

02.05.2018

04.05.2018

07.05.2018

08.05.2018

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);