Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

[STRONA W BUDOWIE]

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);