W sobotę, 13 maja, od godz. 10:00 do 14:00 zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY NASZEJ SZKOŁY!

ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000); ini_set('pcre.recursion_limit',1000000);