Nie każdemu uśmiecha się nauka na pięcioletnich studiach wyższych. Zresztą dzisiaj przy tak ogromnej liczbie bezrobotnych absolwentów pod znakiem zapytania stoi sens studiowania. Jeśli zależy nam na jak najszybszym wejściu na rynek pracy dobrym wyjściem będzie nauka w szkole policealnej. Jest to również dobry wybór dla tych, którzy chcą się przekwalifikować. Potencjalni kandydaci mają do wyboru naukę w szkole policealnej publicznej, w szkole policealnej niepublicznej oraz szkoła pomaturalnych prywatnych posiadających uprawnienia szkół publicznych.

 

Jaka jest różnica pomiędzy tymi szkołami? Różnica tkwi w świadectwie ukończenia szkoły. Publiczne oraz prywatne z uprawnieniami szkół publicznych świadectwo słuchaczom wydają na drukach MEN. Nie zależnie od rodzaju szkoły pomaturalnej nauka w nich trwa z reguły od dwóch do nawet czterech semestrów. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności będzie egzamin państwowy. Gdy nauka w szkole policealnej trwa minimum cztery semestry absolwent uzyska tytuł technika.

Comments are closed.