• 22.05.2019 (środa)

   • Od godziny 6 lekcyjnej zajęcia skrócone.

    Klasa I B od godziny 9.00 zajęcia w Firmie Symulacyjnej

    za p.Nowak

    6) 3Ga - grupa zwolniona do domu