• Poniższą tabele z wymiarami proszę dostarczyć do szkoły wraz z orginałami dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminów), 3 zdjęcia legitymacyjne oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego potwierdzające możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej.

        tabela_rozmiarow.docx

        tabela_rozmiarow.pdf