• KLASA MUNDUROWA: WOJSKOWA

   •  

    Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu  wojskowym

    „ Ze szkoły wojennej życia. Co mnie nie zabija, to czyni mnie silniejszym” ( Fryderyk Nietzsche )

     

    Klasa wojskowa jest dla tych z Was, którzy chcą spędzić trzy lata liceum maksymalnie aktywnie
    na poligonach, ucząc się technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych
    .
    To kierunek dla młodych ludzi zainteresowanych militariami i wojskiem. Do  pracy
    w służbach mundurowych  potrzebni są  ludzie o szerokich horyzontach myślowych, posiadający umiejętność pracy w zespole, łatwość podejmowania decyzji, kreatywnego działania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

    Propozycja skierowana jest do uczniów , którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu wojskowości i służb mundurowych wzbogaconą o szereg zajęć  praktycznych:

    • w ramach przedmiotu edukacja obronna uczniowie poznają zadania z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych,
    • nabędą umiejętności i zasady  strzeleckie ,
    • poznają zasady terenoznawstwa,
    • zapoznają się z musztrą oraz ceremoniałem wojskowym,
    • zdobędą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa obywateli oraz państwa,
    • poznają w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych,
    • nabędą wiedzę dotyczącą współczesnych  zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych (zagrożenia terrorystyczne, pożary, powodzie, skażenia chemiczne itp.) oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
    • poznają etykę zawodów służb mundurowych,
    • rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie ułatwi zrozumienie problemów współczesnego świata, stosunków i konfliktów międzynarodowych, zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i światowego.

    Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

    • w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
    • w Wyższej Szkole Oficerskiej w Toruniu,
    • w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
    • w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
    • na Politechnice Śląskiej w  Gliwicach,
    • na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
    • w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach,
    • w szkołach policealnych kształcących w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub innych kierunkach związanych z militariami,
    • absolwenci mogą również podjąć służbę w   szeregach Wojska Polskiego, Narodowych Sił Rezerwowych,  Obrony Terytorialnej Kraju,

    Co zyskasz kończąc szkołę ?

     

    • możliwość aplikowania do pracy w formacjach Wojska Polskiego  lub innych służbach mundurowych
    • ukierunkowanie do kontynuowania nauki z zakresu wojskowości lub ratownictwa medycznego na poziomie licencjackim lub wyższym
    • możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych
    • umiejętność udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach zagrożenia

     

     

    Jak wygląda nauka w liceum ogólnokształcącym o profilu wojskowym?

    Klasa gwarantuje dobre przygotowanie do zdobycia świadectwa  maturalnego, które umożliwi podjęcie nauki na wyższych uczelniach. Profil klasy jest tak przygotowany, by uczniowie mogli rozszerzyć swoje zainteresowania związane ze służbami mundurowymi  oraz poszerzyć wiedzę
    o problemach i zagrożeniach współczesnego świata. Po ukończeniu klasy, która gwarantuje wszechstronne przygotowanie sprawnościowe istnieje  możliwość rozpoczęcia kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, Obronie Terytorialnej Kraju, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, jak również w szeregach Wojska Polskiego jako zawodowy szeregowy.

     

    W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące:

    • Języki  obce: angielski ( poziom rozszerzony od klasy pierwszej), niemiecki, rosyjski, francuski,
    • Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, historia, wos ( wybór),
    • Przedmioty dodatkowe:  samoobrona, podstawy wiedzy o służbach mundurowych,
    • Obozy szkoleniowe z ukierunkowaniem na ćwiczenia wojskowe i ratownicze,
    • Zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe,
    • Wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy.

    Współpracujemy z instytucjami wspierającymi:

    • Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie,
    • Wojskową  Komendą Uzupełnień w Chorzowie,
    • Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gliwicach,
    • V Pułkiem Chemicznym  w Tarnowskich Górach,
    • Szkoła Medyczną w Zabrzu.